قرص سیم فت لیور

آدرس: ایران ، نیشابور ، جاده مشهد-نیشابور ، شهرک صنعتی خیام، نبش بهروری 3

قرص سیم فت لیور

image

قرص سیم فت لیور 30 عددی

موارد مصرف:

کـــمک به درمــان کبد چـرب کمک به سوخت و ساز چربی خون وافزایش تولید صفرا کـــمک بـــه بهبـــود گــوارش مشکلات کبدی و کیسه صفرا اشتـهـــــــا آور

اجزاء فرآورده در هر ۵ میلی لیتر:

عصـــــاره گيـاه آرتيشــو ( Cynara Scolymus ) 300 میلی گرم پــودر دانــه خــار مـــريم (Silybum marianum) 150 میلــی گرم

مکانیسم اثر:

اثر ضد سمیت کبدی ترکیبات فلاوونولیگنانهای حاصل از میـــوه هـای خــار مــــریم کــــاملا تایید شده اســت . از نظــــر مکانیسم اثــر ، سیلـی مارین سبب ممــانعت از اتصـال سموم به رسپتور هــای سلـول های کبـدی می شود و بـاعث غیر قـابل نفـوذ شدن سلول های مـزیور نسبت به سموم کبدی می گردد. همچنین با تحریـک بیو سنتز mRNA از طریق اثر بر روی پلی مراز A سبب افـــزایش بیـــوسنتز پروتئــین و تولید سلــول های جدیـــد در کبــد می شود. از اثــرات فارمالوژیک دیگر سیلــی مارین، خصوصیــت ضـــد چربی است که این اثر به صورت کاهش میزان لیپو پروتیین های VLDL، LDL و افزایش میزان لیپو پروتیین HDL مشخص می گردد. در مطالعات حیوانی به عمل آمده بر روی موش صحرایی اثرات صفـراآور، پـاییـن آورنـده کلستـــرول و چربــی خون عصــاره های تــام و خـــالص ســازی شده آرتیشـــو بـه اثبــات رسیـــده اسـت.

image
image
:عوارض جانبی

در بعضی از مــوارد ممکن است در برخـی بیمـاران باعـث نفـــــخ یا واکنـــش های الـژیــک شـود.

تداخلات اثر:

این فرآورده به دلیل حضور سدیم کندروئیتین سولفات و گلوکز آمین هیدروکلراید با وارفارین، داروهای ضد دیابت، داروهای شیمی درمانی و استامینوفن تداخل دارد. این فراورده به دلیل حضور ویتامین د، با داروهایی چون آتروواستاتین، هپارین و دیگوگسین و سایمتیدین تداخل دارد.

هشدارها و منع مصرف:

در زنـــان بـــار دار و شیرده و کـــــودکـان زیــــــر 12 ســــال مصـــــرف نشــــود. کسانی که نسبت به گیاهان مورد استفاده در این فراورده حساسیت داشته باشند. کسانی که انسداد مجاری صفرا داشته و یا افرادی که سنگ صفرا دارند نباید از این فراورده استفاده کنند.